Sådan søger du information om din hvidevarer

For at få hjælp er det ofte en fordel at kende mærket på din hvidevare og modelnummeret. Oplysningerne findes på produktets typemærke (billede eksempel). Med dette kan du slå fejlkoder og forslag til afhjælpning af fejl op på nettet (fx ASKO D7100IW fejl F12, som er...

Vaskemaskinen tager ikke vand ind

Manglende vandindtag kan skyldes flere ting: Er der tændt for vandtilførsel (hanen)? Er din slange bøjet eller knækket? Ret slange ud eller skift slange. Er filteret i vandtilførselsslangen stoppet til (med kalk)? Rens filter med eddikesyre. Er der aquastop (en stor...